Taláry pro katedru architektury, České vysoké učení technické v Praze